X
تبلیغات
وبلاگ دینی، عربی و قرآن

وبلاگ دینی، عربی و قرآن
ارایه نمونه سوالات دروس دینی عربی و قرآن مقطع راهنمایی و سایر مطالب دینی و معارف
قالب وبلاگ
اهداف رفتاری و روش تدریس درس سیزدهم عربی کلاس هفتم 1393

اهداف کلّی

1- آموختن 21 کلمهٔ جدید؛

٢ ترجمهٔ متنی دارای افعال ماضی متکلّم؛

٣ آموزش مکالمه به زبان عربی؛

٤ آموزش معادلِ عربی دو جملهٔ من انجام دادم. و ما انجام دادیم.؛

٥ آشنایی با فعل ماضی صیغه های فَعَلتُ و فَعَلنا.

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

1- 21 کلمهٔ جدید این درس را معنا کند.

٢ هر یک از صیغه های فَعَلتُ و فَعَلنا را ترجمه کند.

٣ دو فعل انجام دادم و انجام دادیم را در فارسی و عربی مقایسه کند.

٤ جمله های سادهٔ دارای فعل ماضی متکلّم وحده را از عربی به فارسی ترجمه کند.

٥ جمله های سادهٔ دارای فعل ماضی متکلّم مع الغیر را از عربی به فارسی ترجمه کند.

٦ مکالمه ای ساده در حدّ کاربرد حروف و اسماء استفهام أینَ، هَل، لماذا، کَیفَ و ماذا را

انجام دهد.

برای مطالعه بیشتر روی ادامه مطالب کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: سوالات و مطالب مربوط به کلاس هفتم (اول متوسطه)
ادامه مطالب
[ سه شنبه 26 فروردین1393 ] [ 16:10 ] [ سعید رحمانی ]

اهداف و روش های تدریس درس چهاردهم عربی کلاس هفتم1393

اهداف کلّی

1- آموختن 27 کلمهٔ جدید ؛

٢ قرائت و ترجمهٔ یک متن دارای افعال ماضی پر بسامد ؛

٣ آشنایی با آهنگ فعل ماضی در عربی ؛

٤ آشنایی با افعال ماضی پرکاربرد.

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

1- 27 کلمهٔ جدید این درس را از عربی به فارسی معنا کند.

٢ یک متن کوتاه عربی را به فارسی ترجمه کند.

٣ سه آهنگ فَعَلَ، فَِعلَ و فَعُلَ را در فعل های ماضی تشخیص دهد.

٤ فعل های ماضی را در جمله تشخیص دهد.

٥ جمله های ساده دارای صیغه های چهارده گانهٔ فعل ماضی را از عربی به فارسی ترجمه کند.

برای مطالعه بیشتر روی ادامه مطالب کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: سوالات و مطالب مربوط به کلاس هفتم (اول متوسطه)
ادامه مطالب
[ سه شنبه 26 فروردین1393 ] [ 16:8 ] [ سعید رحمانی ]

اهداف و روش های تدریس درس پانزدهم عربی کلاس هفتم1393

اهداف کلّی

1-آموختن 20کلمهٔ جدید؛

٢ ماضی منفی؛

٣ آموزش مکالمهٔ عربی؛

٤ دوره ای بر فعل ماضی.

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

1- 20 کلمهٔ جدید این درس را از عربی به فارسی معنا کند.

٢ فعل ماضی را با حرف ما منفی کند.

٣ فعل های ماضی را در جمله تشخیص دهد.

٤ جمله های ساده دارای صیغه های چهارده گانهٔ فعل ماضی را از عربی به فارسی ترجمه کند.

برای مطالعه بیشتر روی ادامه مطالب کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: سوالات و مطالب مربوط به کلاس هفتم (اول متوسطه)
ادامه مطالب
[ سه شنبه 26 فروردین1393 ] [ 16:6 ] [ سعید رحمانی ]

سوالات متن و خودت را امتحان کن دو درس 13و12همراه با جواب پایه سوم راهنمایی 1392

خودت را امتحان کن درس12(رهبری در عصر غیبت)

1- با توجه به حدیث امام صادق(ع) ویژ گی های راهنمایان مردم را در عصر غیبت بیان کنید؟

جواب صفحه ی 79 : پرهیزکار باشند- از دین خود مواظبت کنند-از هوای نفس خود پیروی نکنند- مطیع دستورات خداوند باشند

2- توضیح دهید که چرا مردم باید از فقیهان پیروی کنند؟

جواب صفحه ی 79 : همان گونه که مردم در زمان امامان معصوم وظیفه داشتند از آنان اطاعت کنند در زمان غیبت امام زمان نیز چون فقیهان جانشین آن امام هستند باید از فقیهان پیروی کنند.

برای دیدن همه مطالب روی ادامه مطالب کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: سوالات و مطالب مربوط به کلاس نهم(سوم متوسطه)
ادامه مطالب
[ دوشنبه 18 فروردین1393 ] [ 8:43 ] [ سعید رحمانی ]

سوالات متن و خودت را امتحان کن دو درس 13و12(1392)

خودت را امتحان کن درس دوازدهم(نماز جماعت)

1- چرا خداوند نماز جماعت را بیشتر از نماز فرادی دوست دارد؟

جواب صفحه ی (104) : چون زمانی که به صورت هماهنگ به راز و نیاز با معبود خود می پردازیم قلب هایمان بیشتر به خداوند توجه می کند و خداوند نیز بیشتر ما را دوست دارد.

2- نماز جمعه چگونه خوانده می شود؟

جواب صفحه ی (108 و 107): نماز جمعه به جای نماز چهار رکعتی ظهر خوانده می شود و دو خطبه دارد که به جای دو رکعت اول نماز ظهر است و در دو رکعت نماز نیز امام جمعه ابتدا نیت می کند سپس حمد و سوره را می خواند بعد از آن قنوت خوانده و به رکوع می رود در رکعت دوم نیز بعد از قرایت حمد و سوره به رکوع رفته و سپس قنوت خوانده و دو سجده را به جا آورده و با تشهد و سلام نماز جمعه را به پایان می رساند.

برای مشاهده بقیه روی ادامه مطالب کلیک کنید.


موضوعات مرتبط: سوالات و مطالب مربوط به کلاس هفتم (اول متوسطه)
ادامه مطالب
[ دوشنبه 18 فروردین1393 ] [ 8:35 ] [ سعید رحمانی ]

آزمون پیشرفت تحصیلی (سوالات پیام های آسمان، قرآن و عربی پایه ی هفتم )سال93-92

پیام های آسمان

1-  آیه « هُوَ مَعَکُم اَینَما کُنتُم» به چه نکته ای اشاره دارد؟

1- مهربانی خداوند         2- بخشش خداوند                 

   3- ناظر بودن خداوند           4- یاری خداوند

2- چگونه می توانیم به خداوند یاری برسانیم؟

1- با جهاد در راه خدا         2- با دفاع از دین با جان و مال      

  3- با عمل به دستورات خدا       4- با یاری دین او

برای دیدن روی ادامه مطالب در زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: سوالات و مطالب مربوط به کلاس هفتم (اول متوسطه)
ادامه مطالب
[ یکشنبه 18 اسفند1392 ] [ 8:43 ] [ سعید رحمانی ]

سوالات آزمون ورودی  دبیرستان های استعداد های درخشان و نمونه دولتی و هنرستان های نمونه دولتی سال تحصیلی 93-92

دینی:

1- آیه «عَسى‏ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى‏ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ » بیان کننده ی کدام یک از صفات خداوند می باشد؟

رحیم               کریم                   بصیر                    حکیم

2- عبارت های « انسان دوباره زنده می شود» و برخی با دیدن کتاب اعمال « خود را سرزنش می کنند و از غصه دستان خود را می گزند» به ترتیب مربوط به کدام یک از نام های روز قیامت می باشند؟

روز جمع شدن- روز برانگیختن                  روز حساب- روز جمع شدن

روز جمع شدن- روز حسرت                      روز برانگیختن- روز حسرت

3- کدام یک از عبارت های زیر درست است؟

جامعه انسانی همیشه آمادگی نهایی برای درک معارف عمیق الهی را داشتند

پیام اصلی همه ی رسولان با هم یکسان است

خداوند همه ی پیام هایش را در اولین و آخرین کتاب هدایت برای بشر ارسال کرده است

همه ی پیامبران الهی برای رساندن مهم ترین پیام های خدا به مردم برانگیخته شدند

برای مشاهده بقیه روی ادامه مطالب در زیر کلیک کنید


موضوعات مرتبط: سوالات و مطالب مربوط به کلاس نهم(سوم متوسطه)
ادامه مطالب
[ یکشنبه 18 اسفند1392 ] [ 8:39 ] [ سعید رحمانی ]

نام و نام خانوادگی:آزمون دینی( فقط احادیث و فرمایشات امامان (ع) و پیامبر(ص) )

1- بسیار وضو بگیرید تا................

بهشتی شوید                    پاکیزه باشید                     

طول عمر داشته باشید                           عزیز باشید

2- ................. نزدیک است فرشته ای از فرشتگان شود.

انسان پاکدامن                             شهید در راه خدا                                

انسان با وضو                                     قاری قرآن

3- از میان ورزش ها کدام نزد پیامبر (ص) دوست داشتنی تر بود؟

برای دیدن بقیه روی ادامه مطالب کلیک کنید


موضوعات مرتبط: سوالات و مطالب مربوط به کلاس نهم(سوم متوسطه)
ادامه مطالب
[ شنبه 17 اسفند1392 ] [ 12:16 ] [ سعید رحمانی ]

نام و نام خانوادگی:           آزمون قرآن سه درس 9-8-7                         تاریخ: 10/12/92

1-  صَدَقَ یعنی:        

       راست گفتار                                 راست بگو                                  راست گفت

2-  یخافونَ  یعنی:    

    می ترسند                          می ترسید                                 بترسند

3- اِنّی ............ الله     

             اَخافُ                             تُرجَعُ                                       بِرّ

4- اِنَّ الاَبرارَ لَفی..............   

  جحیمٌ                                 نَعیم                                   حنیف

5- مِلَّهَ اَبیکُم ابراهیمَ یعنی:   

 مردم پدران ابراهیم                       آیین پدرشان ابراهیم                           دین پدرتان ابراهیم

6- ترجمه مورد غلط است:              

 یَتلونَ: می خوانند                     تَنهونَ: باز می دارند                       یُسارِعونَ: شتاب کنید

7- ترجمه دو کلمه( مُکَذّبینَ و بِرّ) به ترتیب چیست؟             

حیله گران- راست                    کافران- خوب                  دروغگویان- نیکی

8- ترجمه کدام گزینه درست است؟

تُرجَعُ الاُمورُ: به دستورات مراجعه کنید.           

مِن قَبلِهِ الرُّسُلُ: پیامبران قبلی         

ما تُنفِقوا مِن خیرٍ: آنچه از خوبی انفاق کنید

9- مترادف عربی( فاحِشَه):                          

 بِرّ                             مُنکَر                                       نا پسند

10- معنی(ما) در آیه( ما محمدٌ اِلّا رسولُ) چیست؟                 

نیست                            مگر                                   آنچه

11- (اِستَغفِروا رَبَّکُم) یعنی:  

از پروردگارتان آمرزش بخواهید       

از پروردگارشان آمرزش خواستند             

 از خدایتان آمرزش بخواهید

12- (اذا فَعَلوا فاحِشَهً) :  

زمانی که کار زشتی انجام دادند      

هر گاه کار زشتی انجام دهند            

موقعی که عمل ناشایستی انجام دهید

13- (نِعمَ .......... العامِلینَ) :    

معروفٌ                             خَیرات                                اَجرُ

14- ترجمه کدام مورد درست است.         

 یَضُرُّ: ضرر می رساند                   سَبِّح: تسبیح کرد              سارِعوا: شتاب می کردند

15- (خَلَت) یعنی:      

خالی شد                             عفو و گذشت                                    گذشت

16-( لَو ................اَهلُ الکِتابِ):               

 آمَنَ                                  کَیدُ                                تَصبِروا

17- فرق(اِستَغفِروا با اِستَغفَروا ) چیست؟ 

اولی فعل ماضی و دومی مضارع است                

    اولی فعل ماضی و دومی امر است                   

      اولی فعل امر و دومی ماضی است  

18- (یاد کردند):                    اُذکُروا                               یَذکُرونَ                                 ذَکَروا

19- عربی قرآنی(آنچه نزد خداست برای نیکوکاران بهتر است)کدام است:

ما عِندَ رَبِّکُم خَیرٌ للمُحسنینَ                       عِندما اللهُ خَیرٌ للاَبرارِ                ما عند اللهِ خَیرٌ لِلاَبرارِ

20- ........... صَدَقَ اللهُ :                    

 آمَنَ                                نِعمَ                                         قُل


موضوعات مرتبط: سوالات و مطالب مربوط به کلاس نهم(سوم متوسطه)
[ یکشنبه 11 اسفند1392 ] [ 6:49 ] [ سعید رحمانی ]

اهداف و روش های تدریس درس یازدهم عربی کلاس هفتم92

1آموختن 18 کلمهٔ جدید؛

٢ آموزش مکالمه به زبان عربی؛

٣ آموزش معادلِ عربی دو جملهٔ او انجام داد. و آنها انجام دادند.

٤ آشنایی با فعل ماضی صیغه های فَعَلَ، فَعَلا، فَعَلوا، فَعَلَتۡ، فَعَلَتا و فَعَلنَ.

اهداف رفتاری

دانش آموز در پایان این درس باید بتواند:

برای مطالعه روی بقیه مطالب کیلک کنید


موضوعات مرتبط: سوالات و مطالب مربوط به کلاس هفتم (اول متوسطه)
ادامه مطالب
[ شنبه 3 اسفند1392 ] [ 11:42 ] [ سعید رحمانی ]
.:
درباره وبلاگ

این جانب " سعید رحمانی" دبیر دینی عربی قرآن کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث شاغل در منطقه خدابنده استان زنجان هستم با توجه به این که در چند سال اخیر هوشمند سازی مدارس در راس توجهات وزارت آموزش و پرورش قرار گرفته است به همین جهت اینترنت نیز یکی از زیر مجموعه های این سیاست است لذا استفاده از سایت ها و وبلاگ ها به خاطر تسلط بیشتر دانش آموزان بر دورس از ملزومات این طرح می باشد وبلاگ حاضر به خاطر دسترسی آسان دانش آموزان عزیز بر نمونه سوالات دینی عربی و قرآن پایه های اول و دوم و سوم راهنمایی و نیز ارایه مطالب خواندنی که مرتبط با دورس می باشد طراحی شده است امید است با همفکری و نظرات شما عزیزان وبلاگ مذکور پربارتر و غنی تر گردد.ان شاالله.